Az Újváros Téri Általános Iskola a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0566 azonosítószámú „Színes, mozgalmas élet az Újváros Téri Általános Iskolában” című pályázattal 12 millió Ft összegű támogatáshoz jutott.

Az iskola a projekt keretében a tanórán kívüli tevékenységeket erősíti, mégpedig a következő elemek végrehajtásával:

·         ökotábor

·         alkalomszerű szabadtéri jellegű mozgásos tevékenység

·         nyelvi vetélkedők

·         nyelvi témahetek

·         nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése

·         egészségnap az egészséges táplálkozással összefüggésben

·         pedagógiai továbbképzések

·         oktatási, szakmai anyagok és sporteszközök beszerzése.

A fejlesztés hozzájárul iskolánk Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és jövőkép hatékonyabb megvalósításához, mivel elősegíti, hogy a felmerülő igényeknek és elvárásoknak megfelelően biztosítsa az oktatáshoz és az önművelődéshez szükséges alapfeltételeket. Hozzájárul, hogy a tanulók minél eredményesebben szerepeljenek a kompetencia-méréseken. Biztosítja a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a gyermekek részére az élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését.

A projekt 2015. május 20-án kezdődött el, és 2015. október 31-én ér véget.